Şirkətimiz 2007-ci ildə Elgiz Qaraxanlı tərəfindəm İstanbulda təhsis edilmişdir.
2011-ci ildən Sumqayıt şəhərində uniforma istehsalı və fərdi mühafizə
vasitələrinin satışını təşkil edərək fəaliyyətini genişləndirmişdir. Bu gün
firmamızda istehsal olunan məhsullar xarici bazarlara ixrac edilir və ölkə
iqtisadiyyatına öz təvhəsini verməkdədir.